Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Numer uchwały: 137
Numer sesji: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XVII/137/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 654 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, nieruchomość stanowiącą własność Gminy Poniec położoną w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1193/1 o powierzchni 177 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Nr PO1Y/00031929/4.
2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących