Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała nr XVII/138/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych

Numer uchwały: 138
Numer sesji: XVII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XVII/138/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 24 ust. 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w Drzewcach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/22 o pow.980 m2 zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1Y/00022668/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących