Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

UCHWAŁA Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Numer uchwały: 145
Numer sesji: XVIII
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA Nr XVIII/145/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1, art 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz.1362 z póź. zm.), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu § 4 otrzymuje brzmienie „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących