Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XIX/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

UCHWAŁA NR XIX/153/2012 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Numer uchwały: 153
Numer sesji: XIX
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XIX/153/2012
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 , Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje:

 

§ 1
Postanawia się utworzyć wraz z Gminą Bojanowo, Gminą Gostyń, Gminą Jutrosin, Gminą Krobia, Gminą Krzemieniewo, Gminą Krzywiń, Miastem Leszno, Gminą Lipno, Gminą Miejska Górka, Gminą Osieczna, Gminą Pakosław, Gminą Pępowo, Gminą Pogorzela, Gminą Rawicz, Gminą Rydzyna, Gminą Śmigiel, Gminą Święciechowa i Gminą Wijewo związek międzygminny pod nazwą :
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

§ 2
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                                    /-/ Jerzy Kusz

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących