Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania.

Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania.

Numer uchwały: 156
Numer sesji: XIX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XIX/156/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814
położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 7 pkt 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 o pow. 4429 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr Kw PO1Y/00029878/4, położonej w Poniecu przy Krobska Szosa przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gospodarczej przysługującego osobie fizycznej.

§ 2. Określa się warunki udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 814 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa stanowiącej własność Gminy Poniec.
1) Bonifikata, o której mowa w § 1 przysługuje użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, pod warunkiem, że nie posiada zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 3. Koszty postępowania związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określonych w § 1, w tym koszty wyceny przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, ponosi użytkownik wieczysty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                       /-/ Jerzy Kusz

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących