Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

UCHWAŁA Nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Numer uchwały: 159
Numer sesji: XIX
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA Nr XIX/159/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz. 398 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Jackowi Widyńskiemu wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie  5.600,00 zł
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie  1.120,00 zł
- dodatek funkcyjny w kwocie  1.253,00 zł
- 20% dodatek specjalny w kwocie  1.370,60 zł
------------------------------------------------------
R a z e m       9.343,60 zł
==============================

słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote 60/100.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                          /-/ Jerzy Kusz

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących