Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 6/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Poniecu przy ul. Drożdżyńskiego Nr 12A.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 6/2005 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Poniecu przy ul. Drożdżyńskiego Nr 12A.
ZARZĄDZENIE NR 6/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 7 styczeń 2005 r.


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Poniecu przy ul. Drożdżyńskiego Nr 12A.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 39.58) ust. 1 i art. 67, ust 2, pkt 279) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/131/2004 Rady Miejskiej w Ponieciu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynku mieszkalnego położonego w Poniecu przy ulicy Drożdżyńskiego nr 12A

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W związku z tym, iż pierwszy przetarg przeprowadzony w dniu 10 grudnia 2004 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej numerem działki 247/1 o powierzchni 0.01.12 ha, położonej w Poniecu przy ul. Drożdżyńskiego nr 12, zakończył się wynikiem negatywnym.
Obniża się cenę wywoławczą wynoszącą w I przetargu 27.540 zł o 40 %.

2. Cena wywoławcza po obniżeniu wynosi 16.524 zł, w tym:

  • zabudowania: 14.844 zł.;

  • grunt: 1.680 zł. ,-


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzy się Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie