Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/160/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2032

Uchwała Nr XX/160/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2032

Numer uchwały: 160
Numer sesji: XX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XX/160/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2012 roku


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2032

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art.122.ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/104/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2012-2032 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 w zakresie podanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się treść załącznika Nr 3 w zakresie podanym w załącznikach Nr 3a, 3b i 3c do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 3 otrzymuje treść jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.












Valid XHTML 1.0 Transitional



Informacja dla osób niesłyszących