Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu :pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu :pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Numer uchwały: 163
Numer sesji: XX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XX /163 /2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu :pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 - ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec” (nr projektu POKL.09.01.02-30-017/12.), na kwotę dofinansowania 132 981,30 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 30/100).

§ 2. Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec” będzie realizowany, na terenie Gminy Poniec w okresie 01.09.2012 – 30.06.2013 w trzech Szkołach Podstawowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących