Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr XX/165/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Numer uchwały: 165
Numer sesji: XX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XX/165/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 231 poz. 1700 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonych w następujących obrębach geodezyjnych:

1) Obręb geodezyjny Wydawy:
- działka ew. nr 863/2 o pow. 0,0672, ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00026420/8,
- działka ew. nr 865/2 o pow. 0,8185 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00026420/8.
2) Obręb geodezyjny Janiszewo:
- działka ew. nr 330/2 o pow. 0,4074 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00026420/8,
- działka ew. nr 332/2 o pow. 0,0792 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00026420/8,
- działka ew. nr 332/3 o pow. 0,6079 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00026420/8,
- działka ew. nr 527/2 o pow. 0,0311 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr T.5 K212,
- działka ew. nr 528/2 o pow. 0,0379 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00036934/7,
- działka ew. nr 529/2 o pow. 0,0297 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00026421/5,
- działka ew. nr 530/2 o pow. 0,0404 ha zapisana w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00038532/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących