Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na pobudowanie trasy turystycznej.

Uchwała nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na pobudowanie trasy turystycznej.

Numer uchwały: 166
Numer sesji: XX
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XX/166/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na pobudowanie trasy turystycznej.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Poniec prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 526/2 o pow. 0,0764 ha opisanej w księdze wieczystej Kw nr PO1Y/00010098/6 – do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na pobudowanie trasy turystycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących