Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr XXI/177/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie: podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Numer uchwały: 177
Numer sesji: XXI
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XXI/177/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: podziału gminy Poniec na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 418 § 1, art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113 z póżn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) – Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Poniec na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących