Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Uchwała nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec.

Numer uchwały: 180
Numer sesji: XXI
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr  XXI/180/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu
rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 28 ustawy z dnia 21 sierpni 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 742/2 o powierzchni 0.1248 ha, położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księge wieczystą o numerze KW 31927.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących