Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno – produkcyjną składów i magazynów oraz usług, stanowiących własność Gminy Poniec

Uchwała nr XXI/181/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno – produkcyjną składów i magazynów oraz usług, stanowiących własność Gminy Poniec

Numer uchwały: 181
Numer sesji: XXI
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr  XXI/181/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno – produkcyjną składów i magazynów oraz usług, stanowiących własność Gminy Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 28 ustawy z dnia 21 sierpni 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewa, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr:

1) 532 o pow. 1.0848 ha, położonej w obrębie miasta Ponieca i zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022462/6,
2) 533 o pow. 1.0752 ha, położonej w obrębie miasta Ponieca i zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022462/6,
3) 523 o pow. 0.6753 ha, położonej w obrębie miasta Ponieca i zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00030303/3,
4) 524 o pow. 0.3720 ha, położonej w obrębie miasta Ponieca i zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022462/6,
5) 535 o pow. 0.4368 ha, położonej w obrębie miasta Ponieca i zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00029393/0,
6) 514 o pow. 4.4000 ha, położonej w obrębie wsi Janiszewo i zapisanej w księdze wieczystej KW nr Po1Y/00038249/2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących