Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2013

UCHWAŁA Nr XXI/182/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2013

Numer uchwały: 182
Numer sesji: XXI
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA Nr XXI/182/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec w roku 2013.Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zmianami/, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 10 ust. 2, ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z. 2005r. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami).

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Poniec w roku 2013.

§ 2. Program stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących