Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 października 2012 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg

Uchwała Nr XXII/183/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 października 2012 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg

Numer uchwały: 183
Numer sesji: XXII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XXII/183/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 15 października 2012 roku

w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.


Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Poniec przejmuje od Powiatu Gostyńskiego do wykonania zadanie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI, położonymi na terenie Gminy Poniec w sezonie 2012/2013 w zakresie zimowego utrzymania tych dróg.

§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Gostyńskim a Gminą Poniec, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących