Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 r.

Numer uchwały: 185
Numer sesji: XXIII
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XXIII/ 185 / 2012
RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 r.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Obniżyć na terenie miasta i gminy Poniec średnią cenę skupu żyta za 1 dt ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. (M.P. z 2012 r., poz. 787) przyjmowaną jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2013 r. z kwoty 75,86 zł za 1dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 01 stycznia 2013 r.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących