Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIII/186/2012 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXIII/186/2012 RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Numer uchwały: 186
Numer sesji: XXIII
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XXIII/ 186 /2012
RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

1. od gruntów :
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1m2 powierzchni 0,80 zł
2) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,18 zł
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,47 zł

2. od budowli 2% ich wartości

3. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 19,85 zł
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,60 zł
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,57 zł
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,06 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr XII/81/2011 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących