Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu

Uchwała Nr XXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu

Numer uchwały: 187
Numer sesji: XXIII
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XXIII/187/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 października 2012 roku


w sprawie przekazania Gminie Krobia zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) w zw. z art. 17 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Gminie Krobia do wykonania zadania w zakresie transportu i opieki uczniów niepełnosprawnych z Gminy Poniec do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu .
§ 2. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Gminą Poniec a Gminą Krobia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących