Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Numer uchwały: 188
Numer sesji: XXIII
Rok (4 cyfry): 2012

UCHWAŁA NR XXIII / 188 /2012
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych w wysokości rocznie:
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 478 zł
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 555 zł
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 714 zł
2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.110 zł
3. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton 478 zł
4. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
1) mniej niż 30 miejsc 1.582 zł
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.059 zł

§ 2. 1. Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 1 do uchwały.

2. Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton określa zał. nr 2 do uchwały.

3. Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego określa zał. nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 r.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących