Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 7.

Uchwała nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 7.

Numer uchwały: 191
Numer sesji: XXIV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XXIV/191/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 7 grudnia 2012 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 7.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/5 o powierzchni 3883 m2, będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1Y/00031923/2.

2. Na zabudowanej nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 znajduje się:
1) budynek główny szpitala o ogólnej powierzchni 1.331,4 m2,
2) budynek pawilonu szpitalnego o powierzchni 236,6 m2,
3) budynek gospodarczy o powierzchni 137,4 m2,
4) budynek gospodarczy o powierzchni 60,0 m2

§ 2. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/3 o powierzchni 6011 m2, będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1Y/00031923/2.

§ 3. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/1 o powierzchni 276 m2, będącej własnością Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska, dla której w Sądzie Rejonowym w Gostyniu prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1Y/00031923/2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących