Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2013

Uchwała nr XXV/206/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2013

Numer uchwały: 206
Numer sesji: XXV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XXV/206/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piaski w roku 2013

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142 poz. 1591ze zmianami) - oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się udzielić w 2013 roku pomocy finansowej dla Gminy Piaski w kwocie 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo - konserwatorskich w zespole klasztornym na Świętej Górze.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących