Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr XXV/207/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 207
Numer sesji: XXV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XXV/207/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2012 roku.

w sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 24
ust. 5, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Taryfy określone w §1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-04
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących