Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec.

Uchwała Nr XXV/208/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec.

Numer uchwały: 208
Numer sesji: XXV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała Nr XXV/208/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie
utworzenia stałych obwodów głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Poniec na stałe obwody głosowania, dla których ustala się numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących