Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXV/209/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr III/1512006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców.

Uchwała nr XXV/209/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr III/1512006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców.

Numer uchwały: 209
Numer sesji: XXV
Rok (4 cyfry): 2012

Uchwała nr XXV/209/2012
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie:
zmiany uchwały nr III/1512006 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie
ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego Rady,
Przewodniczących Komisji, ich Zastępców.

 

Na podstawie art. 25 ust. 4,6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami,) oraz § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710)
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.W uchwale nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców § 1 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
,,Przewodniczący Rady w wysokości 82%”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących