Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2013-2032

Uchwała Nr XXVII/216/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2013-2032

Numer uchwały: 216
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXVII/216/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec
na lata 2013-2032

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust 8 oraz art.122.ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXV/203/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2013-2032 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 w zakresie podanym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
4. Załącznik Nr 3 otrzymuje treść jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących