Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu

Uchwała Nr XXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu

Numer uchwały: 218
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXVII/218/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na rok 2013 w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych, 00/100) na dofinansowanie zadania w zakre-sie turystyki i rekreacji – opracowanie koncepcji rozwoju tras rowerowych na terenie gminy Poniec i powiatu gostyńskiego.
2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Poniec a Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania środków, o których mowa w ust. 1.
3. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne Gminy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących