Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVII/221/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Waszkowo.

UCHWAŁA Nr XXVII/221/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa wsi Waszkowo.

Numer uchwały: 221
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

UCHWAŁA Nr XXVII/221/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie:
zarządzenia wyborów sołtysa wsi Waszkowo.

 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 tekst jednolity ze zmianami) oraz § 23 Statutu Sołectwa Waszkowo Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysa wsi Waszkowo w gminie Poniec w dniu 12 kwietnia 2013 roku o godz. 19:00, które odbędą się w świetlicy wiejskiej w Waszkowie.

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyznacza się Pana Dariusz Kielisia radnego Rady Miejskiej w Poniecu.

§ 3. Zasady wyborów sołtysa określa Statut Sołectwa Waszkowo.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do wiadomości mieszkańców sołectwa Waszkowo przynajmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących