Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

Uchwała nr XXVII/222/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

Numer uchwały: 222
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXVII/222/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie:
nadania nazw ulic w miejscowości Poniec

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Na terenie miasta Ponieca nadaje się nazwy ulic, których przebieg zaznaczono na załączniku graficznym do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Ulicy zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1192/4 i 1193/10 nadaje się nazwę Akacjowa
2. Ulicy zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1192/9, 1193/23, 650/2 i 650/1 nadaje się nazwę Lipowa

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących