Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Numer uchwały: 223
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXVII/223/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Gmina Poniec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Poniec, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poniec, udostępnione operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym, zgodnie
z wykazem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1 o treści stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących