Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 położonej w obrębie miasta Poniec na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 położonej w obrębie miasta Poniec na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

Numer uchwały: 225
Numer sesji: XXVII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXVII/225/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 marca 2013 roku

w sprawie
nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości
zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 położonej
w obrębie miasta Poniec na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 o powierzchni 1600 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00040558/8 położonej w obrębie miasta Poniec przy ul. Kościuszki 8 na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej Uchwały zostaje przekazana na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących