Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PONIEC

Uchwała Nr XXVIII/226/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy PONIEC

Numer uchwały: 226
Numer sesji: XXVIII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXVIII/226/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy PONIEC

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 4. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/213/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poniec § 17 ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Bezpośrednio z nieruchomości – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących