Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Komunikat Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na ul. Gostyńska Szosa.

Komunikat Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA na ul. Gostyńska Szosa.


                                                        Poniec, dnia 24 marca 2006r.

ROŚ 7624 -01/05KOMUNIKAT
BURMISTRZA PONIECA

zawiadamia strony
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA GSM nr 45 154.04 Poniec na działce nr 107/2 przy ul. Gostyńska Szosa w Poniecu, wszczęte na wniosek pana Piotra Gołaszewskiego reprezentującego ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o., 60-321 Poznań, ul. Świerzawska 5, działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej "ERA" Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, al. Jerozolimskie 181.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie