Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o umieszczeniu w publicznie dostęnym wykazie wniosku budowa chlewni na 199DJP i zbiornika na gnojowicę o pojemności 4200m3 w Czarkowie.

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o umieszczeniu w publicznie dostęnym wykazie wniosku budowa chlewni na 199DJP i zbiornika na gnojowicę o pojemności 4200m3 w Czarkowie.Poniec, dnia 29 marca 2006r.

ROŚ 7624-02/06

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Gospodarstwa Rolnego Roman Łagódka, Czarkowo 26 64-125 Poniec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z sektorami odchowu warchlaków i tuczu na 199,50 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o pojemności 4200m3 na działkach nr ewid. 36 i 37/1 w Czarkowie.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 13 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie