Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poniec etap IV.

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poniec etap IV.


 

Poniec, dnia 27 marca 2006r.

ROŚ 7624 -03/05


KOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach - dnia 24 marca 2006 r. zostały zamieszczone dane dotyczące :

1)      decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Poniec etap IV,


Podmiotem podejmującym realizację powyższych przedsięwzięć jest Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec.
Powyższy wykaz danych o decyzjach dostępny jest w Urzędzie Miejskim - ul. Rynek 24, pokój nr 13, I piętro.


Burmistrz Ponieca
/-/Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie