Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej budowy ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu.

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji dotyczącej budowy ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu.


 

Poniec, dnia 29 marca 2006r.

ROŚ 7624 -01/06


KOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach - dnia 24 marca 2006 r. zostały zamieszczone dane dotyczące :

1)      decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu rejon ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Konopnickiej, Orzeszkowej, Prusa, Asnyka, Norwida i Słowackiego, dz. nr ewid. 961, 982, 988, 1030, 1057, 1064,4, 1070, 1071, 1073, 1125, 1138, 1148, 1153, 1162, 1169 i 1172

Podmiotem podejmującym realizację powyższych przedsięwzięć jest Gmina Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec.
Powyższy wykaz danych o decyzjach dostępny jest w Urzędzie Miejskim - ul. Rynek 24, pokój nr 13, I piętro.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie