Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracyjnego ustalenia decyzji celu publicznego budowa gazociągu nc i przyłącza ul. Polna.

zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracyjnego ustalenia decyzji celu publicznego budowa gazociągu nc i przyłącza ul. Polna.
Poniec 23 .03.2006 r.

GP 7331-26/2006Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 
            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego i produkcyjnego GROL Mushroom przy ul. Polna 8a w Poniecu: na działkach nr ew. 452, 485, 489/1 i 491.
         
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy urzędu.
 Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie