Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Komunikat Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej budowy ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu.

Komunikat Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej budowy ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu.


 

Poniec, dnia 29 marca 2006r.

ROŚ 7624 -01/06KOMUNIKAT
BURMISTRZA PONIECA

zawiadamia strony
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu rejon ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Konopnickiej, Orzeszkowej, Prusa, Asnyka, Norwida i Słowackiego, dz. nr ewid. 961, 982, 988, 1030, 1057, 1064,4, 1070, 1071, 1073, 1125, 1138, 1148, 1153, 1162, 1169 i 1172, wszczęte na wniosek Gminy Poniec
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie