Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budawa sieci wodociągowej tranzytowej Drzewce Poniec.

zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budawa sieci wodociągowej tranzytowej Drzewce Poniec.


Poniec, dnia 09 czerwca 2006r.

ROŚ 7624-03/06

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Drzewce - Dzięczyna - Poniec, wszczęte na wniosek Burmistrza Ponieca, działającego w imieniu inwestora Gminy Poniec.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 13 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie