Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 8/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z dnia 1 września 2005 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania rekrutacji pracowników

Zarządzenie nr 8/05 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu z dnia 1 września 2005 r. w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania rekrutacji pracowników
Zarządzenie Nr 8/05
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
Z dnia 1 września 2005r.

W sprawie: ustalenia zasad przeprowadzania rekrutacji pracowników.

Na podstawie art.4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1593 ze zmianami) oraz na podstawie art.1 ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. z 2005roku nr 122 poz. 1020).

zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem polityki rekrutacji jest pozyskanie dla OPS jak najlepszych pracowników, co stanowi podstawę wysokiej jakości usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla lokalnej społeczności. Oznacza to zatrudnienie odpowiednich pracowników we właściwym miejscu i czasie, a także unikanie zarówno przerostu jak i niedoboru zatrudnienia.

§2

Ustala się zasady przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu określone w instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania rekrutacji pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie