Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIX/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W Poniecu z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXIX/233/2013 RADY MIEJSKIEJ W Poniecu z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Numer uchwały: 233
Numer sesji: XXIX
Rok (4 cyfry): 2013

UCHWAŁA NR XXIX/233/2013
RADY MIEJSKIEJ W Poniecu
z dnia 10 maja 2013 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczkiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 462.583 zł. z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Budowa trasy turystycznej Poniec-Janiszewo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

§ 2. Pożyczka wymieniona w § 1 będzie spłacona z uzyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla in blanko bez protestu, w celu zabezpieczenia wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu udzielonej pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących