Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

Numer uchwały: 235
Numer sesji: XXIX
Rok (4 cyfry): 2013

UCHWAŁA NR XXIX/235/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 10 maja 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie:
zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 6 ust 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) w związku z art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/120/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc uchwała nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących