Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 115/04 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie oraz w Poniecu

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 115/04 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie oraz w Poniecu
ZARZĄDZENIE NR 115/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 3 listopada 2004 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie oraz w Poniecu

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy,

postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem I nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 10 grudnia 2004 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu w sali 7, na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Śmiłowo - działka gruntu nr 31, 64, 75/1, 334, 329, 318, 355 oraz w Poniecu działka gruntu nr 247/1, w składzie:

  1. Przewodniczący komisji - Jacek Widyński

  2. Z-ca przewodniczącego komisji - Andrzej Zieliński

  3. Członek komisji - Zdzisław Ambroży

  4. Członek komisji - Jan Stachowaiak

  5. Członek komisji - Daniel Zborowski

  6. Członek komisji - Danuta Roszak


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.BURMISTRZ PONIECA
KAZIMIERZ DUŻAŁKA

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie