Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 33/06 Burmistrza Ponieca z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikamii przepompownią ścieków etap III w m. Poniec.

Zarządzenie nr 33/06 Burmistrza Ponieca z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikamii przepompownią ścieków etap III w m. Poniec.
Zarządzenie nr 33/06
Burmistrza Ponieca z dnia 26 kwietnia 2006r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikamii przepompownią ścieków etap III w m. Poniec.

Na podstawie art.19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych ( DZ. U. NR l 9 poz 177 ze zmianami ) zarządzam co następuje :

§ 1

1. Powołuje się Komisje Przetargową w następującym składzie:
1.Zdzisław Ambroży - przewodniczący
2.Lech Przybylak - sekretarz
3.Jan Stachowiak - członek
2 Komisja w swej pracy kieruje się regulaminem ustalonym Zarządzeniem Burmistrza Ponieca nr 26/04 z dnia 22 kwietnia 2004r.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie