Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Ponieca z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.

Zarządzenie nr 8/2006 Burmistrza Ponieca z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.
Zarządzenie nr 8/2006
Burmistrza Ponieca
z dnia 25 stycznia 2006 r.


w sprawie: podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).

Zarządzam, co następuje:

1 § W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację zadania:

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 15.000,00 zł.

  2. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Żytowiecka i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 12.000,00 zł.

  3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 11.000,00 zł.

  4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 11.000,00 zł.

  5. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu speedroweru dla mieszkańców gminy Poniec. Przeznacza się kwotę 11.000,00 zł.2 § Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ponieca

/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie