Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Komunikat Burmistrza Ponieca

Komunikat Burmistrza PoniecaKOMUNIKAT BURMISTRZA PONIECA


Poniec,dnia 06.10.2004 r.
Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717) zawiadamiam, że dnia 16.07.2004 r. wydana została decyzja kończąca postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy zasilania energetycznego ze słupową stacją transformatorową do gospodarstwa rolnego „ROLGOS” Sp. z o.o. na dz. o nr ewid. 858, 859 i 856/3 obręb geodezyjny Wydawy


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie