Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Uchwała Nr XXXI/243/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

Numer uchwały: 243
Numer sesji: XXXI
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXXI/ 243/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie
kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art.219 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkową w wysokości 56,76 zł/1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych celem kalkulacji kwoty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu. Wyliczenie stawki jednostkowej określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXV/202/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących