Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

UCHWAŁA NR XXXI/246/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 246
Numer sesji: XXXI
Rok (4 cyfry): 2013

UCHWAŁA NR XXXI/246/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie
przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Kwotę 280.000 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) pozostającą w dyspozycji Gminy Poniec z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej na podstawie umowy pożyczki nr 36/U/400/11/2008 z dnia 17.06.2008 r. na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Poniec etap IV”, przeznacza się na inwestycyjne przedsięwzięcie proekologiczne z zakresu ochrony środowiska pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących