Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

Uchwała Nr XXXI/247/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

Numer uchwały: 247
Numer sesji: XXXI
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXXI/247/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie:
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. 1. Dokonuje się zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.
2. Integralną część zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec stanowią:
1) załącznik nr 1 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec”;
2) załącznik nr 2 – „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec - skala 1:10000”;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących