Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXI/250/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miechcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Uchwała nr XXXI/250/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Miechcin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Numer uchwały: XXXI
Numer sesji: 250
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXI/250/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Miechcin oraz odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 13 ust 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst: Dz. U. Z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm} Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej, Gminnemu Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu na cele statutowe, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Miechcin, będącej własnością Gminy Poniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 242/1 o pow. 5 001 m2 objętej księgą wieczystą KW Nr 29228, zabudowanej budynkiem konstrukcji drewnianej.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu określonego w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących